Narkolepsifall hos vuxna handläggs på nytt

Meddelande 23.5.2013

Enligt en färsk utredning från Institutet för hälsa och välfärd är risken att insjukna i narkolepsi 3–5 gånger större hos vuxna som fått vaccinet Pandemrix än hos jämnåriga vuxna som inte fått vaccinet. I tidigare undersökningar har orsakssambandet mellan vaccinet och narkolepsin konstaterats endast hos barn och unga under 19 år.

I enlighet med sitt tidigare beslut kommer Läkemedelsskadeförsäkringspoolen att på nytt handlägga alla de avslagna ersättningsansökningar där motiveringen till avslaget var att den sökande är över 19 år gammal. Ersättningshandläggningen sker automatiskt utan särskild begäran.

Hittills har poolen fått 184 skadeanmälningar om narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Positiva ersättningsbeslut har getts i 122 fall. Arton ansökningar har avslagits på grund av ålder och nu ska dessa ansökningar handläggas på nytt. "Alla ansökningar bedöms från fall till fall och dessutom ska alla andra kriterier för beviljande av ersättning uppfyllas", säger direktör Asko Nio på Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

De övriga 26 ansökningarna har avslagits av andra orsaker; i 17 fall har symtomen uppkommit senare än 8 månader efter vaccinationen. Dessutom pågår ersättningshandläggning av 18 fall ännu.

Ytterligare information
Direktör Asko Nio, tfn 040 450 461

 

23.03.2015