Ledningsgruppen

Juha-Pekka Halmeenmäki, Verkställande direktör


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförsäkringsenheten)