Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Aktuariedirektör Ville Lilja

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund


Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

23.11.2018